จำหน่ายคู่มือรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

🏫 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เริ่มจำหน่ายคู่มือรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
📖 ห้องเรียนปกติ (ECD) 👩‍🏫🧑‍🏫
🗓️ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 08.30 – 16.30 น.
📌ณ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร