เว็บโรงเรียน ออกแบบโดย dsite.in.th

Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

07/03/2567 โรงเรียนพิบูลมังสาหารขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงานวิชาการ ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567
07/03/2567 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP, MIT และ FLAP ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
03/03/2567 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
03/03/2567 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ YSP ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
28/02/2567 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ AP และ MSP ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
24/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ AP และ MSP ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
22/02/2567 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Advanced Program : AP) ปีการศึกษา 2567
18/02/2567 จำหน่ายคู่มือรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
16/02/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ AP ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
03/02/2567 ประกาศ!!! นักเรียนสามารถเข้าแจ้งความจำนงในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ
17/01/2567 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ปีการศึกษา 2567
06/01/2567 ประกาศ เรื่องระเบียบแนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียน
02/10/2566 ประกาศโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
15/07/2566 ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนกรณีพิเศษเพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
18/03/2566 ประกาศโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข)
18/03/2566 สรุปยอดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อห้องเรียนปกติ (ECD)
13/03/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2566
13/03/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2566
Slider