ประกาศ!!! นักเรียนสามารถเข้าแจ้งความจำนงในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศ!!! นักเรียนสามารถเข้าแจ้งความจำนงในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ที่ : คลิ๊ก http://122.154.174.40/FreshyPB/