รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน
??กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย??
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
“ซาลาเปาอุบล มายลถิ่นนคร”??
?ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
❤️❤️ระดับประเทศ❤️❤️
การแข่งขันโครงงานภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

นางสาววันวิสา วงศ์ราชา
นางสาวสุมินตรา บุตรลุน
นายราชันย์ มุลาลี

ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาวอารีรัตน์ แย้มยิ้ม
นายประจักษ์ ขาวสะอาด
….??