รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประเทศ

  
ขอแสดงความยินดีกับนายตะวัน คำยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร และคุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูวิชชุตา นพเก้า และคุณครูรัตน์สุดา วิเศษดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช