ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ECD) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ECD) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565