ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน TOEIC

ขอแสดงความยินดี

กับนางสาวณัฐปภัสร จิตนุกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Programme) สอบได้คะแนน TOEIC (Test of English for International Communication) 695 คะแนน

 

และนางสาวสมวรินทร์ เพียงโงก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Programme)
สอบได้คะแนน TOEIC (Test of English for International Communication) 620 คะแนน