คว้าแชมป์ E- Sport (ROV) ในรายการ UBRU MICE University 2564

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬา Esport (ROV) โรงเรียนพิบูลมังสาหารคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันรายการ UBRU MICE University

*************************************

Computer Science : UBRU MICE University
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
*************************************
พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Esport (ROV) ขอ
กราบขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ ศรีไมตรี รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติมอบรางวัล และเกียรติบัตรแก่ทีมผู้แข่งขัน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
***ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ? : โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
สมาชิกทีม ประกอบด้วย
1. วชิราวุธ จันทร์ส่อง 6/8
2. เรืองวิจิตร วิทจิตร 6/8
3. ต่อลาภ เดชมงคล 6/8
4. ธวัชชัย สุโพภาค 6/8
5. เอก​บัณฑิต​ ทอง​ล้ำ​ 6/6
6. วัชรินทร์ จันทร์ส่อง 6/6
7. ปริมินทร์ คำทรัพท์ 6/6
8. วรวุฒิ รักโคตร 6/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ? : โรงเรียนนารีนุกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ? : โรงเรียนเดชอุดม
รางวัลชมเชย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี