100 คะแนนเต็ม ONET คณิตศาสตร์ม.3 ปีการศึกษา 2563

100 คะแนนเต็ม ONET #คณิตศาสตร์ม.3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดารัตน์ สำเภา ที่มีผลการสอบ โอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 100 คะแนนเต็ม