คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา หัวข้อ ”ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่ 2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเรื่อง”ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิเจ้าคำผง แข่งขันในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ผลปรากฏว่า ทีมจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ประกอบด้วย นายชาญณรงค์ หวุ่นสกุล ม.5/10 และนางสาววิรดา บุญทอง ม.5/1 ครูผู้คุมทีม นายอภิวัตร กูบกระโทก คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท จะมีการรับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 ปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย