ขอแสดงความยินดีกับชมรม To be number one

ขอแสดงความยินดีกับชมรม To be number one โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้เป็นตัวแทนเข้ารอบระดับจังหวัด 5 คน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไป ในโครงการ
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่น11 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าโอท๊อป อุบลราชธานี
จัดโดยทีมงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเรียกเยาวชนต้นแบบไปแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่น 11ระดับภาคที่เดอะมอลโคราช