รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสานฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำผญาย่อย ประจำปี 2562 พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท รางวัลการประกวดมีดังนี้ ชนะเลิศ วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รองชนะเลิศอันดับ 2 วงโปงลางธาตุพนม โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม ชมเชย วงโปงลางฮักอีสาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม รางวัลการแสดงมหกรรมลำผญาย่อยยอดเยี่ยม วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม วงโปงลางฮักอีสาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย ผู้บรรเลงกลองยอดเยี่ยม วงโปงลางธาตุพนม โรงเรียนธาตุพนม จ.นครพนม ขอบคุณวิดีโอจากเพจ : ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Culture Center