ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 29/3 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ติดต่อ:
-ฝ่ายวิชาการ : 089-848-3274
-ฝ่ายกิจการนักเรียน : 094-290-3358
-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : 099-174-9955
-ฝ่ายอำนวยการ : 06-61162695
-ผู้อำนวยการโรงเรียน : 081-470-2636
-E-mail : phibun@phibun.ac.th