ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564