กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 11 P.M. English Contest 2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 11

P.M. English Contest 2020

***เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
และสอบวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ระดับม.ต้น เวลา 08.30น.-10.10 น.
ระดับม.ปลาย เวลา 10.30-12.10 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่คุณครูนิติศักดิ์ ศรีสินธ์ โทร 093-324-1819
คุณครูอรอนงค์ บุญพา โทร 099-331-1162