ค่ายวิทยาศาสตร์


โครงการห้องเรียนพิเศษ (AP) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563
โดยจัดกิจกรรมเป็น 3 ฐาน คือ
1. การสกัด DNA อย่างง่าย
2. อุณหภูมิและความดันอากาศ
3. มหัศจรรย์มวลเมฆ
ชมท้องฟ้าจำลอง
และชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์