ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ นายเฉลียว เมฆบุตร สู่รั้ว เทา-แดง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางอมรา ภาระศรี พร้อมคณะคุณครูจากโรงเรียเหล่างามมาส่งท่านรองผู้อำนวยการ นายเฉลียว เมฆบุตร ซึ่งจะมาทำหน้าที่ผู้บริหารรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร และได้รับมอบของที่ระลึกจากผู้บริหารและคณะคุณครูจากโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนพิบูลมังสาหารยินดี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสงวน แสงชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้นเรียนได้ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง