รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดร้องเพลง

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ทักษ์ณพร แสนทวีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และถ้วยเกียรติยศจากกรมพลศึกษา การท่องเที่ยว และการกีฬา เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2000 บาท ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประจำปี 2563 ในโครงการเยาวชนต้นกล้านันทนาการ จัดโดยกรมพลศึกษา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี จากนักเรียน 25 อำเภอ ครูที่ปรึกษา คุณครูสุภัทรา งามวิลัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 11:00-18:00 น. ณ เวทีกิจกรรม สุนีย์ทาวเวอร์ ชั้น 3