ฮู้ทันเด้อ อย่ามาตั๋ว

ฮู้ทันเด้อ อย่ามาตั๋ว

โครงการสื่อละครเพื่อการศึกษาส่งเสริมการรู้เท่าทัน และเฝ้าระวังสื่อโฆษณา

เปิดรับสมัครการประกวดละครเพื่อการศึกษาชิงถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม

ประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้เลยครับ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RDLd1GFdmspDOxzPbN1MR1D1YppQib0x
https://drive.google.com/drive/folders/1RDLd1GFdmspDOxzPbN1MR1D1YppQib0x?usp=sharing