รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 SIMUANG COVER DANCE CONTEST 2020

วันที่ 18 กันยายน 2563 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเด็กและเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับ Cover Dance โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ที่ได้คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการแข่งขัน SIMUANG COVER DANCE CONTEST 2020 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสิทธิเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ร่วมกับอำเภอศรีเมืองใหม่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม BG-Red Label จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เงินรางวัล 5,000 บาท

คุณครูที่ปรึกษา

คุณครูจีรนัย จังอินทร์
คุณครูวิภาพร ดวงสินธ์ุรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ทีม Trixzy จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เงินรางวัล 3,000 บาท

จากทีมเข้ารอบทั้งหมด 19 ทีม
Simuang Cover. Dance. Contest2020
จำนวน 19. ทีม ดังนี้
1. มัธยมตระการพืชผล 1
– ทีม Girl The Dream
2. มัธยมตระการพืชผล 2
– ทีม BUBBLEBEE
3. มัธยมตระการพืชผล 3
– ทีม Little Girls
4. ศรีเมืองวิทยาคาร 1 ทีม
– WOO (วู๊)
5. ศรีเมืองวิทยาคาร 2 ทีม
– Sugar Flower
6. ศรีเมืองวิทยาคาร 3.
– ทีม N 2b P
7. ศรีเมืองวิทยาคาร 4
– ทีม Wonder Four
8. ศรีเมืองวิทยาคาร 5
– ทีม Brave
9. ศรีเมืองวิทยาคาร 6.
– ทีม Miracle
10. น้ำยืนวิทยา
– ทีม PERVAIL
11. สิรินธรวิทยานุสรณ์
– ทีม Dreamnight
12. หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
– ทีม A.C.E
13. โพธิ์ไทรพิทยาคาร 1.
– ทีม S.C. Girls
14. โพธิ์ไทรพิทยาคาร 2.
– ทีม Monster
15. เอือดใหญ่พิทยา
– ทีม Brave G
16. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
– ทีม Purple – White girl
17. เตรียมอุดมศึกษา ฯ อุบลราชธานี
– ทีม UNCAGE (อันเอจ)
18. พิบูลมังสาหาร1
– ทีม BG – Red Label
19. พิบูลมังสาหาร2
– ทีม TRIXZY