โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "กตเ ตานพคร วนทากษ หกสิบปี teaching. becoming greatest teacher forever" e"

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก

วันที่ 18 กันยายน 2563 กิจกรรมหน้าเสาธง
นายสงวน แสงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับรายการแข่งขันต่างๆของโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายศรชัย ผลขาว หัวหน้างานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดของโรงเรียนพิบูลมังสาหารประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติด จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในระหว่างวันที่ 1-18 สิงหาคม 2563

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน

มีกิจกรรมดังนี้

1. ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีต่อต้านยาเสพติด

2. ประกวดแข่งขันคำขวัญต่อต้านยาเสพติด

3. ประกวดแข่งขันหนังสั้นห้องเรียนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

*ระดับม.ต้น
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เรื่อง “กันและกัญ”
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 700 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
เรื่อง “แบตมินตัน”
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

* ระดับม.ปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เรื่อง “กำลังใจ”
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
เรื่อง “หลงผิด”
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 600 บาท
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เรื่อง “ห้องเรียนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด”
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 400 บาท
***รางวัลพิเศษ
-Popular Vote โดยนับยอดวิว
ได้แก่เรือง “กำลังใจ” 200,000 กว่าวิว
สนับสนุนรางวัลโดย pm studio = 500