SOLAR RUN 2020 แสงนี้เพื่อเธอ

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวิ่งการกุศล “Solar Run 2020 แสงนี้เพื่อเธอ”

โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม (โรงเรียนเสียดายแดด) ผู้นำโซล่าเซลล์ มาใช้ประโยชน์ให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอโขงเจียม ผู้บริหารการไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 2,000 กว่าคน พร้อมร่วมวิ่งในระยะ 5 ,10 และ 21 กิโลเมตร วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ติดตั้งโซล่าเซลส์แก่โรงพยาบาลโขงเจียม เป็นการลดค่าไฟฟ้าของทางโรงพยาบาลต่อไป

 

นักกรีฑาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมการแข่งขันรายการ SOLAR RUN 2020 แสงนี้เพื่อเธอ
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ด.ช.คุณาวุฒิ ศรีชนะ ม.3/12 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.วริทธิ์ธร ท้วมสกุล ม.3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.ณัฐวุฒิ ทอนปน ม.3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.ภัทรพล คะตะวงศ์ ม.3/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
และน.ส.พิยดา พุ่มจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ครูผู้ฝึกสอน นายสมบัติ แสนทวีสุข
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร