27​ สิงหาคม​ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครบรอบ 57 ปี

27​ สิงหาคม​ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครบรอบ 57 ปี

            โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2506 ซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ 57 แห่งการสถาปนาโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จึงจัดให้มีพิธีงานฉลอง ครบรอบ 57 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน ชุมชน บุคลากร นักเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

กำหนดการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครบรอบ 57 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

06.30 น.          : พิธีถวายเครื่องสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศรีทศพลญาณศึกษา
: สถานครูศิษยาภิวันทนีย์ พิธีบวงสรวงพระชัยมงคลเจ้าพ่อไทรเงิน พระภูมิเจ้าที่
: ศาลปู่ย่าตายาย พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพละงุม และอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)

08.00 น.          : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ โดมเอนกประสงค์

: พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 58 รูป

09.00 น.          : พิธีมอบทุนการศึกษา

10.30 น.          : พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

: ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

: พิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล

: รับระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

: พิธีกรอาราธนาประปริตร พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

: พิธีถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัย ถวายเครื่องไทยธรรม

: พระสงฆ์อนุโมทนาวิธี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

: เสร็จพิธี

: คณะศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียน ศิษย์เก่า หน่วยงาน ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนดีเด่น

การมอบทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ทุนเรียนดี
  2. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติเรียบร้อย
  3. ทุนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนชั้นม.1-6 ได้รับคัดเลือกเป็นจำนวน 256 ทุน ประกอบด้วย

5,000 บาท จำนวน 1 ทุน

2,000 บาท จำนวน 1 ทุน

1,500 บาท จำนวน 2 ทุน

1,000 บาท จำนวน 252 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 262,000 บาท