ฟุตบอลการกุศลวันสถาปนาโรงเรียน

ฟุตบอลการกุศลวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ครบรอบ 57 ปี เพื่อหารายได้เทพื้นคอนกรีตเป็นฐานรองพื้นอัฒจันทร์

วันที่ 19-27 สิงหาคม 2563 ร่วมชมและเชียร์ได้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนพิบูลมังสาหาร