กิจกรรมไหว้ครู ระดับชั้นม.6


วันที่ 24 สิงหาคม 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมไหว้ครู
ซึ่งปกติแล้วกิจกรรมไหว้ครูจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของทุกปี แต่ปีนี้พิเศษเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม งานระดับชั้นม.6 เล็งเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ นักเรียน จะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ตลอดเวลาที่เรียนนั้น ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี อีกทั้งยังเป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้กระทำผิดพลาดทั้งเจตนาและไม่เจตนา ทั้งทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ให้เป็นอโหสิกรรมต่อกัน อีกทั้งกล่าวอวยพรให้คุณครูและศิษย์มีสุขภาพแข็งแรง เจริญในหน้าที่การศึกษา ประสบความสําเร็จในชีวิต


“ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้
อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที
ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น

ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า
ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น
ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น
สอนจนรู้จัดเจนเฝ้าเน้นเฝ้าแนะมิได้อำพราง

พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง
มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู

บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดๆ เรายกให้ท่าน
ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู
โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู
ขอกุศลผลบุญค้ำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร”