รางวัลชนะเลิศสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10 ผลงาน “วัดเรืองแสง”

รางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10 จากผลงาน “วัดเรืองแสง” รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม จากผลงาน “วัดเรืองแสง”

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการกบนอกกะลา และดำเนินโครงการประกวดประกวดสื่อสร้างสรรค์ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10 TOP ไทย TOP 10” ทีม PM Studio โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย และจะได้เข้าชิงรางวัลต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ซึ่งทั้ง 24 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนี้ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสนุกคิด พิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10 หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)

ทางรายการกบนอกกะลา ผู้ดำเนินโครงการฯ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 10ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) จังหวัดปทุมธานี ผลปรากฏ ดังนี้

ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี10 พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 50,000 บาท และได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี10 พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท ในผลงาน วัดเรืองแสง ในทีมประกอบด้วย

 1. น.ส.พรชิตา      ใจใหญ่           ม.6/8
 2. น.ส.ศรสิริน คำเพชรดี         ม.5/8
 3. น.ส.เพ็ญนภา      กันทะพันธ์       ม.5/3
 4. นายวรุต           จวงจันทร์        ม.5/13
 5. ด.ญ.อโนทัย เดชมุงคุณ        ม.3/9
 6. ด.ญ.ชมภูนุช นนท์ศิริ           ม.3/10
 7. ด.ช.ไชยวัฒน์ บัวใหญ่           ม.3/8
 8. ด.ช.รัฐศาสตร์ สีดาจิตร์          ม.3/8
 9. ด.ช.รัฐศาสตร์ บุญน้อม          ม.2/11
 10. ด.ญ.ถลัชนันท์ วงค์ขันธ์          ม.2/10
 11. นายเสนาะ   คำเสียง           ครูที่ปรึกษา
 12. นางสาวธันชนน      ธรรมวิพากย์      ครูที่ปรึกษา