รางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยมและทุนการศึกษา BUCA TALENT

PM Studio โรงเรียนพิบูลมังสาหาร คว้ารางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยมและทุนการศึกษา BUCA TALENT ในโครงการกบจูเนียร์ THE GREEN Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ 

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการกบนอกกะลา และ ดำเนินโครงการกบจูเนียร์ THE GREEN Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ ทีม PM Studio โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย และจะได้เข้าชิงรางวัลต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ซึ่งทั้ง 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนี้ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสนุกคิด ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) จังหวัดปทุมธานี

และทางรายการกบนอกกะลา ผู้ดำเนินโครงการฯ ได้จัดร่วมงานประกาศรางวัล โครงการกบจูเนียร์ THE GREEN Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏ ดังนี้

ได้รับรางวัลเทคนิคพิเศษด้านภาพยอดเยี่ยม พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท และนางสาวศรสิริน คำเพชรดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษา BUCA TALENT ทุนเรียนฟรี 4 ปี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  ในผลงาน วัฏสงสาร ในทีมประกอบด้วย

  1. ด.ช.ปาณัทพงษ์ คำมา             ม.2/10
  2. ด.ญ.ถลัชนันท์ วงค์ขันธ์          ม.3/10
  3. น.ส.รสรินทร์     คูณตุ้ม            ม.3/10
  4. ด.ญ.วรนุช สีเทา             ม.3/10
  5. ด.ช.รัฐศาสตร์ บุญน้อม          ม.3/11
  6. นายไชยวัฒน์ บัวใหญ่           ม.4/10
  7. นายรัฐศาสตร์     สีดาจิตร์          ม.4/10
  8. น.ส.ศรสิริน        คำเพชรดี         ม.6/8
  9. นายเสนาะ     คำเสียง           ครูที่ปรึกษา
  10. นางสาวธันชนน      ธรรมวิพากย์      ครูที่ปรึกษา