รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย
ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
โดยนางสาวบุญธาทิพย์ จัตตุรัส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ฝึกสอน
นางอัจฉราภรณ์ ลดโพก
นายพิชัย ลดโพก
นายพิฆเนศวร์ บุระมาศ