📌ประกาศ ผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (P.M. Math Contest 2020)👇👇

📌ประกาศ ผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (P.M. Math Contest 2020)👇👇

คลิ๋กลิงค์

https://drive.google.com/drive/folders/1291tF_-YYdz8_k_DXawg8NMuBhA36dsu?usp=sharing