รับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปี 2563

การรับสมัครและรายงานตัว นศท.ปี 2563

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.63 ศฝ.นศท.มทบ.22

ดำเนินการรับสมัครและรายงานตัว นศท.ประจำปี 2563 ณ รร.พิบูลมังสาหาร จำนวน 17 สถานศึกษา รายละเอียดดังนี้

1 รับสมัคร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 199 นาย ( ชาย 183, หญิง 16 )

2 รับรายงานตัว ชั้นปีที่ 2 จำนวน 322นาย ( ชาย 268, หญิง 54 )

3 รับรายงานตัว ชั้นปีที่ 3 จำนวน 312 นาย ( ชาย 249, หญิง 63 )

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ 1 จำนวน 81 นาย ชาย 73 นาย และหญิง 8 นาย